Клубни членове

Как да станете един от нас!

Имате идеи, които ще помогнат развитието на нашата медия. Ако искате вашите идеи да бъдат реализирани или просто искате да ни помогнете, вие можете да станете член на soccer.bg. Това ще ви даде право да давате препоръки, както и да предлагате готови статии или анализи на интересни за вас теми. Членовете могат да предоставят още снимков материал или видеоклипове, които да обогатят още повече съдържанието ни.

За да приемем ваш дигитален продукт като член, е необходимо той да е освободен от авторски права и да ни го предоставите за ползване напълно доброволно. Като член вие се задължавате да предоставяте единствено ваши лични авторски материали, които не са по никакъв начин обвързани с трети лица.

Ние като медия ще ги публикуваме, ако в последствие се окаже, че към тях има утежняващи фактори, като например кражба на интелектуален труд, вие ще понесете отговорност за публикуваното от нас дигитално съдържание, предоставено от вас.