Политика за поверителност

Спазването на поверителността на вашите лични данни е приоритет за нас. Затова спазваме всички разпоредби от Закона за защита на личните данни.

Ваши лични данни събираме само в случаи на кореспонденция с нас, както и в случаите, които доброволно ни ги предоставите.

Личните данни, които можем да събираме са само тези които вие сте ни дали, както и тези в полетата на сайта, които сме изискали от вас.

Не събираме сензитивни лични данни, като ЕГН, личен адрес и други.

Когато се налага да използваме личните ви данни, то го правим само в случаите когато искаме да подобрим и да поддържаме нашите услуги, както и за връзка с вас, когато това е необходимо.

Макар в soccer.bg да сме взели всички мерки за безопасността на вашите лични данни, 100% гаранция, че те ще бъдат запазени няма. Винаги може да се получат пропуски в сигурността по време на предаване на личните данни чрез интернет и пълната им защита не е възможна.